Wykonawstwo kompletnych sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych oraz budowa sieci wodociągowych.