O nas

Falubaz Business Club to nieodpłatna platforma dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują wokół ZKŻ
SSA, stworzona do wymiany komunikacji, ofert i integracji środowiska biznesowego, wspierającego
zielonogórski żużel.

Idea powstania FBC opiera się na dwóch fundamentach:
• wykorzystanie potencjału marketingowego marki Falubaz Zielona Góra
• integracja sponsorów

FBC pełni funkcję pośrednika między jego członkami w celu stworzenia możliwości swobodnej
komunikacji i informowania o podejmowanych inwestycjach, przedsięwzięciach, inicjatywach
prospołecznych.

DOŁĄCZ DO NAS
ZKŻ SSA stawia na profesjonalizm, wiarygodność, nowoczesną organizację i biznesowe spojrzenie w kierowaniu klubem. Koordynacja, szybkość i efektywność nawiązywania kontaktów biznesowych między
przedsiębiorcami możliwa jest dzięki opiekunom FBC.